Wat weet u over Eximius Van de Velde?

En waarom staat zijn standbeeld in de Kloosterstraat?
Dit jaar wordt het tweehonderdjarige overlijden herdacht van Jan Frans ‘Eximius’ Van De Velde, een vermaard theoloog en één van de leidende figuren in het intellectuele verzet tegen de Oostenrijkse en Franse overheden op het einde van de achttiende eeuw
Richard Willems analyseert hoe de Boerenkrijgherdenkingen in Haasdonk ontstonden op het einde van de negentiende eeuw om steeds van karakter en invulling te veranderen

Zesde Hof ter Wellelezing

Donderdag 30 november - Hof ter Welle
Inwoner van Beveren redt Unesco Werelderfgoed tijdens de Franse Revolutie
Jaargang 65 - LXV - nummer 4 - 2022
Jaargang 66 - LXVI - nummer 2 - 2023
Jaargang 66 - LXVI - nummer 3 - 2023
Abonnement
Lidmaatschap

Ontvang vier tijdschriften per jaar.

€25
Steunabonnement

Ontvang vier tijdschriften per jaar en geef onze werking een extra duwtje in de rug.

€35
Los nummer

Ontvang een specifiek tijdschrift

€10
Onze vereniging
De Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren vzw – opgericht in 1957 – bestudeert het historisch verleden van de fusiegemeente Beveren, en verzamelt, bewaart en ontsluit het Bevers erfgoed. Het huidige Beveren valt grotendeels samen met het historische ”Land van Beveren”. Vanaf de 17de eeuw tot het einde van de 18de eeuw was de heer­lijkheid het Land van Beveren bezit van de prinsen van Arenberg. Zijne Doorluchtige Hoogheid Erik, 11de hertog van Arenberg, heeft naar aanleiding van het 35-jarig bestaan onze vereniging in 1992 de toela­ting gegeven voor toevoeging van het epitheton hertogelijke. Het is een verwijzing naar een eeuwenlange historische band, die tot de huidige dag in onze regio vele sporen heeft nagelaten. Sinds 1958 geeft de heemkundige kring het driemaandelijkse tijdschrift "Het Land van Beveren" uit. Daarnaast worden regelmatig extra publicaties uitgegeven, bijvoorbeeld over het Land van Beveren en de val van Antwerpen (1584-1585), de slag van Kallo (1638), groot-Beveren in vijf eeuwen cartografie, de Sint-Sebastiaansgilde van Kieldrecht (1699-1899), het ontstaan van parochie en kerk van Prosperpolder, de immigratie van schaapherders in het Waasland (18e-19e eeuw),... De bibliotheek van de heemkundige kring is raadpleegbaar na afspraak. Onze vereniging organiseert daarnaast ook uitstappen, lezingen, participeert aan Erfgoeddag en Open Monumentendag. Blijf op de hoogte en bezorg ons uw e-mailadres. De Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren vzw is laureaat van de“Cultuurboom 2007”, uitgereikt door de Gemeentelijke Cultuurraad.
Afgekondigd - Aangekondigd Blijf op de hoogte van het Beverse erfgoednieuws
All
Expo
Lezing
Martinusroute
Ooggetuige van een
woelig tijdperk.
Eximius
van de Velde (1743-1823) en zijn briefwisseling
Ooggetuige van een woelig tijdperk. Eximius van de Velde (1743-1823) en zijn briefwisseling
Beverenaar Jan Frans van de Velde, bijgenaamd Eximius (1743-1823), een eersterangsgetuige van deze snel veranderende samenleving in de kentering van de achttiende naar de negentiende eeuw. Als hoogleraar in de theologie, polemist, rector en bibliothecaris van de Universiteit Leuven genoot Van de Velde een onmiskenbare autoriteit. Priesters, ambtsdragers maar ook notabelen zochten zijn advies en goedkeuring. Eximius’ brieven worden voor het eerst aan het brede publiek gepresenteerd en geven een unieke inkijk in het dagelijkse leven te Beveren tijdens dit woelige tijdperk.
225ste herdenking Boerenkrijg
Boerenkrijggemeente Haasdonk viert feest met de 225ste herdenking van de opstand uit 1798 tegen de Franse dienstplicht. Vandaag houdt een jonge generatie Haasdonkenaren de traditie van de Boerenkrijg levendig. Ontdek het feestelijke programma van de 225ste herdenking, die op vrijdag 20 oktober wordt ingeluid met de lezing 'De Boerenkrijg in de Nederlanden' door François Van Gehuchten, georganiseerd door Davidsfonds Beveren-Zuid. Op zaterdag 21 oktober volgt de 'klassieke' herdenking met kaarsjes doorheen het dorp en op zondag 22 oktober wordt de boerenkrijgtentoonstelling geopend in de kerk. Tentoonstelling rond de Boerenkrijg met ondersteuning van onze heemkring 20 t.e.m. 22 oktober 2023, diverse locaties | Haasdonk
Herdenking Korea-oorlog
Herdenking Korea-oorlog
Naar aanleiding van de 70ste verjaardag van het ondertekenen van de wapenstilstand in 1953 tussen Noord- en Zuid-Korea organiseert AXIS4peace vredesgenootschap, in samenwerking met de gemeente Beveren en het War Heritage Museum (Legermuseum), een tentoonstelling over deze ‘Vergeten Oorlog’. Vergeten, omdat in de jaren ‘50 andere dossiers op tafel lagen, zoals de Koningskwestie en de Schoolstrijd, en we later overspoeld werden met berichten over de oorlog in Vietnam. Nochtans sloten minstens twintig Beverenaars zich in de periode 1950-1955 als vrijwilliger aan bij het Koreabataljon. Drie Melselenaars en wellicht één Kieldrechtenaar lieten er het leven. Een unieke tentoonstelling dus, van 26 oktober tot en met 30 oktober, geopend elke dag van 9.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.00u, behalve op zondag 29 oktober: enkel geopend in de namiddag van 14.00u – 18.00u. www.axis4peace.eu
Zesde Hof ter Welle-lezing:

Inwoner van Beveren redt Unesco Werelderfgoed tijdens de
Franse Revolutie
Zesde Hof ter Welle-lezing: Inwoner van Beveren redt Unesco Werelderfgoed tijdens de Franse Revolutie
Op 30 november wordt de tentoonstelling afgesloten met de Zesde Hof Ter Wellelezing, verzorgd door prof. dr. Johan Verberckmoes, hoogleraar cultuurgeschiedenis van de Nieuwe Tijd in de Onderzoekseenheid Geschiedenis, en collega prof. dr. Violet Soen (beide KU Leuven), die het onderzoek naar vroegmoderne transregionale geschiedenis coördineert. Ze brengen u het verhaal van de Beverse 'Eximius' Van de Velde. Erfgoedhuis Hof ter Welle, Anna Piersdreef 2 | Beveren Donderdag 30 november 2023, 20 uur
€2
De (Doelse) koggen:
middeleeuwse vrachtschepen van de Hanze
De (Doelse) koggen: middeleeuwse vrachtschepen van de Hanze
In deze unieke lezing, aangeboden door de Erfpunt Academie en gemeente Beveren, schetst Karel Vlierman, maritiem archeoloog en koggespecialist, aan de hand van uitzonderlijk beeldmateriaal het verhaal over de kogge als middeleeuws vrachtschip bij uitstek, van hun ontstaan tot hun verdwijnen en voor hun bijzondere constructiewijze. In een tweede deel wordt dieper ingegaan op de koggen van Doel en hun bijzonderheden.
€10 Reservatie is verplicht via academie@erfpunt.be
Wandeling
Wandeling
Eerste tocht met vertrek even oostwaarts buiten Bergen-op-Zoom, via de vliegbasis Woensdrecht en Huybergen naar de Volksabdij Onze-Lieve-Vrouw Ter Duinen. Afstand 15 km. Onderweg wordt een zelf meegebrachte picknick genuttigd. Vertrek 10.00 u op de parking Ter Vesten. Terug daar omstreeks 17.00 u. Deelname in de kosten: 15 € pp. Over te schrijven op rek. BE56 7370 4446 9388. Aanmelden via martinusroute@gmail.com met opgave van de namen van de deelnemers en een mobiel nummer dat meegaat op de tocht. De bus brengt de deelnemers terug naar Beveren tegen ongeveer 17u00. De Martinuswandelgids wordt vrijblijvend op de bus met reductie te koop aangeboden aan de deelnemers. Onderweg wordt uitleg gegeven over het Martinusgegeven en alle interessante punten die we passeren.
Beveren in Beeld Een greep uit onze beeldbank
Koning Boudewijn in Kallo - 1953
Koning Boudewijn in Kallo - 1953
Koning Boudewijn op bezoek in Kallo naar aanleiding van de overstroming van 1953
Reuzen van Beveren
Reuzen van Beveren
Reuzin Aldegonde van Beveren tijdens stoet
Gemeentehuis van Haasdonk
Gemeentehuis van Haasdonk
Het gemeentehuis van Haasdonk anno 1939
Rode Kruispost Kallo - 1953
Rode Kruispost Kallo - 1953
Rode Kruispost in Kallo na de overstroming van 1953
Kloosterstraat Beveren
Kloosterstraat Beveren
Zicht op de Kloosterstraat te Beveren

Gils Robert


Beverse filmpjes

Sint-Maarten in Beveren
Bij het lezen van het tijdschrift merk je meteen dat de redactie kwaliteit hoog in het vaandel draagt. Proficiat!
Anny Neyens
Ik kijk telkens uit naar de ledenuitstap van de Heemkundige Kring
Inge Smet
Op de Boekenmarkt heb ik een uniek boek gevonden.
Wim Nys