Categorie: Index op artikels
Pagina's: 9
Jaar: 2015
Jaargang of catalogusnummer: LVIII NR4

Hits: 1200

Samenvatting

Geschreven door

Hoofdstukken:

 • Achtergrond
 • Inleiding
 • Europees beschermde natuur
 • Verschillende functies ruimtelijk gescheiden
 • Hoge verwachtingen voor geconcentreerde natuur
 • Bomen kappen voor meer natuur
 • Predatiedruk onder controle houden
 • Roofvogels vogelvrij verklaard?
 • Erfgoedelementen in beeld
 • Besluit

Beeldmateriaal:

 • Gewestplan 1978 - Gewestelijk uitvoeringsplan voor het zeehavengebied van Antwerpen, 6 juni 2014
 • Populieren op de Zoetenberm
 • De bruine kiekendief
 • Simulatiebeeld noordelijk gebied Linkerscheldeoever, Agentschap voor Natuur en Bos

U moet aangemeld zijn als abonnee om een reactie te kunnen schrijven.