Erfgoed genomineerden longlist

Adolf van Bourgondië

1489-1540

VERDIENSTEN

Heer van Beveren en admiraal van de Nederlanden

KORTE BIOGRAFIE

Adolf van Bourgondië was heer van Beveren, Veere, Vlissingen, Brouwershaven en Tournehem. In zijn jeugd genoot hij opleiding bij de humanistische leraar Jacob Battus die bevriend was met Erasmus. In 1517 werd Adolf benoemd tot admiraal van de Nederlanden. In die hoedanigheid vergezelde hij Karel V op diens reis naar Spanje en was hij verantwoordelijk voor de bescherming van de Nederlanden op zee. Hij werd ook benoemd tot gouverneur van Cozumel (het huidige Cuba) maar zette nooit een voet op het Amerikaanse continent. A. was een persoonlijke vriend van zijn bloedverwant Karel V en zetelde als raadgever in diens centrale raad. Hij was gehuwd met een dochter van de heer van Bergen-op-Zoom. Na zijn overlijden werd A.’s hart begraven in de Sint-Martinuskerk in Beveren.

Albert Ciamberlani

1864-1956

VERDIENSTEN

Symbolistische kunstschilder

KORTE BIOGRAFIE

Was een zeer verdienstelijke symbolistische en arcadische kunstschilder die o.a. schilderingen maakte voor de door Victor Horta ontworpen Villa Carpentier in Ronse (1902). A. won verscheidene prestigieuze kunstonderscheidingen en nam deel aan tal van internationale tentoonstellingen. De meterslange muurdecoratie van het Paleis van Justitie van Brussel is wellicht het meest bekende oeuvre van A. De gemeente Beveren heeft de grootste collectie Ciamberlani-kunstwerken in openbaar bezit. 

Alice Van Meirvenne

1912-2013

VERDIENSTEN

Dichteres, schilder en schrijfster

KORTE BIOGRAFIE

De Haasdonkse dichteres Alice van Meirvenne bracht in 1967 haar eerste gedichtenbundel ‘In zakformaat’ uit onder het pseudoniem Wase Pinker. Met de gedichtenverzamelingen ‘Klimop (1968)’, ‘Stille zang (1974)’, ‘Ik sta langs de weg’ (1980) en ‘Platanenschilfers (1987)’ verzamelde A. een indrukwekkend palmares waarmee ze zich verzekerde van een belangrijke plaats binnen de Vlaamse poëziewereld. Als creatieve duizendpoot waagde A. zich ook aan romans en novellen. Naast dichteres was A. ook een begenadigd schilderes en bracht zij ook verschillende liedjesboeken uit.

Antoon Triest

1577-1657

VERDIENSTEN

Bisschop van Brugge en Gent, Contrareformatorische hervormer

KORTE BIOGRAFIE

Antoon Triest zag in het jaar 1577 het levenslicht op kasteel Cortewalle, als tweede zoon van heer Filips Triest en vrouwe Maria van Royen. A. was reeds op jonge leeftijd voorbestemd voor de geestelijke staat. Op de leeftijd van tien jaar ontving A. zijn eerste kruinschering. Hij studeerde rechten in Leuven en werd benoemd tot kanunnik aan de Sint-Baafskathedraal van Gent. In 1606 werd hij huisaalmoezenier van de aartshertogen Albrecht en Isabella en in 1617 werd hij benoemd tot bisschop van Brugge. In 1622 werd hij geïnstalleerd als bisschop van Gent. A. werd vooral bekend om zijn kunstenmecenaat. Triest bleef zijn leven lang verbonden met Beveren. Zo deed hij verschillende schenkingen aan het Wilhelmietenklooster en de parochiekerk van Beveren.

Broeder Jules

...-1984

VERDIENSTEN

Onderwijzer

KORTE BIOGRAFIE

J. werd net vóór de Tweede Wereldoorlog aangesteld als onderwijzer in het Sint-Lodewijkinstituut, beter gekend onder de volkse naam ‘de Broederschool’. Tijdens de jaren 1960 ontpopte broeder Jules zich tot inspirator en ontplooier van tal van sociale en maatschappelijke initiatieven: de uitgave van een schoolkrant, de oprichting van de volleybalclub, de bouw van een nieuwe sporthal en de regie van toneelstukken.

Charles Eugène Boëyé

1836-1907

VERDIENSTEN

Oprichter van de suikerfabriek van Kallo, liberaal politicus, senator en burgemeester van Kallo

KORTE BIOGRAFIE

Charles Eugène Boëyé stamde uit een Sint-Niklase politieke dynastie die uitgestrekte poldergronden bezat in de omgeving van Kallo. Na het overlijden van burgemeester Goossens in 1868 nam de liberale ondernemer C. de sjerp over en richtte hij samen met enkele Franse vennoten een fabriek op voor de industriële raffinage van suikerbieten.  De suikerfabriek stelde tijdens de oogstperiode een groot deel van de bevolking  van Kallo te werk. Tegen 1877 was Boëyé de enige eigenaar van de suikerfabriek, die in 1889 werd omgevormd tot de nv Nouvelle Sucrerie de Callo. Burgemeester Boëyé hield in Kallo verblijf in het kasteel van Landegem (thans Hof ten Damme).

De gefusilleerden van de Tweede Wereldoorlog

De gefusilleerden van de Tweede Wereldoorlog                              

Leon Labyt - Albert Panis - Hubert Van Eepoel - Gerard van Gerven - Rudolf Esser

DATERING

...-1944

VERDIENSTEN

Verzetsstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog

KORTE BIOGRAFIE

Deze vijf jongemannen waren allen lid van de weerstand en het spionagenetwerk ‘Tegal, lijn Alex’ tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hun verzetsnetwerk werd door de Duitsers opgerold en de vijf weerstanders werden door de Duitse krijgsraad ter dood veroordeeld. Zij stierven gezamenlijk aan de executiepaal op de nationale schietbaan in Brussel op 18 februari 1944. Het stoffelijk overschot van de verzetsstrijders werd overgebracht naar de begraafplaatsen van Beveren (Panis, Labyt en Van Gerven), Melsele (Esser) en Jette (Van Eepoel).

Frans Briels

1867-1932

VERDIENSTEN

Weldoener en stichter van het rusthuis Briels te Melsele

KORTE BIOGRAFIE

Stammend uit een rijke bakkersfamilie behoorde F. tot de notabelen van het dorp Melsele. Wanneer de rijke rentenier F. in 1932 overlijdt, laat hij een overgroot deel van zijn nalatenschap aan de C.O.O. van Melsele, de rechtsvoorloper van het huidige OCMW. Met dit legaat (met een geschatte waarde van 1.400.000 Belgische frank aan roerende goederen en 4.351.814 Belgische frank aan onroerende goederen) wordt volgens zijn wens kort voor de Tweede Wereldoorlog een nieuw rusthuis opgericht dat zijn naam zal dragen, rusthuis Briels.

Germaine Van Hoylandt

1901-1964

VERDIENSTEN

Eerste vrouwelijke schepen van Haasdonk

KORTE BIOGRAFIE

Tuinbouwster. G werd in 1932 verkozen tot gemeenteraadslid van Haasdonk. Bij de installatie van de gemeenteraad in 1939 koos men haar tot tweede schepen, wat haar meteen tot eerste vrouwelijke schepen van Haasdonk maakt en wellicht ook van Groot-Beveren.

Jan Baptist Everaert

1774-1854

VERDIENSTEN

Burgemeester van Beveren, ‘vader der armen’

KORTE BIOGRAFIE

Zag op 20 juli 1774 het levenslicht als derde en laatste kind van Petrus Josephus Angelus Everaert, heer van Geelhauts en Maria Theresia Versmessen, dochter van de gewezen burgemeester van Kallo. J. volgde in 1811 de overleden Charles de Brouchoven de Bergeyck op als burgemeester van Beveren. Hij bleef meer dan veertig jaar aan de macht maar liet zich in de praktijk, door afwezigheid, vaak vertegenwoordigen door zijn eerste schepen Constant Lesseliers. Tijdens de ambtsperiode van Everaert werd een nieuw hospitaal opgericht voor ouderlingen, zieken en wezen. Bij testament schonk de kinderloze J. één derde van zijn immense fortuin aan het nieuw opgerichte hospitaal van Beveren.

Jan Baptist Tassijns

1751-1799

VERDIENSTEN

Voorzitter van het kanton Haasdonk tijdens Franse bewind en ‘martelaar’ van de Boerenkrijg

KORTE BIOGRAFIE

 

Jan Frans ‘Eximius’ van de Velde

1723-1823

VERDIENSTEN

Geleerde, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven en polemist 

KORTE BIOGRAFIE

J. kende een schitterende academische carrière (zijn bijnaam ‘Eximius’ betekent ‘de uitmuntende’) en schopte het tot rector van de Universiteit van Leuven in 1778. Hij toonde zich zeer kritisch ten overstaan van het regime van keizer Jozef II. Omwille van zijn ultramontaanse houding werd J. in 1788 afgezet als rector en verbannen van de universiteit. J. werd ook een tijdlang in Parijs opgesloten omdat hij weigerde in te stappen in de onderwijsplannen van de Franse keizer Napeleon. J. was tevens de laatste bibliothecaris van de universiteit van Leuven voor de sluiting na de Franse revolutie. Zijn standbeeld siert vandaag het einde van de Kloosterstraat.

Jan Miel

1607-1663/1664

VERDIENSTEN

Barokke genreschilder en graveur

KORTE BIOGRAFIE

Jan Miel wordt op 6 november 1607 gedoopt in de Sint-Martinuskerk te Beveren als de zoon van Jan Miel en Sara Cant. J. verblijft in de jaren 1630 in Rome waar hij lid is van de vereniging van Vlaamse en Hollandse schilders. In 1648 wordt hij als eerste Noord-Europese kunstenaar toegelaten tot de Accademia di San Luca. Vanaf 1658 tot aan zijn dood werkt hij als hofschilder in Turijn in dienst van de hertogen van Savoye. J. laat een indrukwekkend oeuvre na. Vandaag maakt zijn werk deel uit van de collecties in het Louvre, het Prado, de Hermitage en vele Italiaanse musea.

Jean Theodore Serraris

1787-1855

VERDIENSTEN

Generaal-majoor in het Nederlandse leger en commandant van Maastricht

KORTE BIOGRAFIE

Jean Theodore Serraris werd in 1787 geboren als zoon van de Kieldrechtse notaris Paul Antoine Serraris. J. werd in 1806 als vrijwilliger ingelijfd in de keizerlijke garde. Hij onderscheidde zich in de slag bij Jena (1806) en ontving verschillende eerbewijzen zoals het Legioen van Eer (in 1813). Na de val van Napoleon in 1814 kreeg J. eervol ontslag  en trad hij toe tot het Nederlandse leger waar hij razendsnel carrière maakte en promoveerde tot generaal-majoor. J. vocht aan Nederlandse zijde tijdens de revolutie van 1830. Hij werd verheven in de Militaire Willemsorde in 1834. J. werd per Koninklijk Besluit van 8 oktober 1842 verheven in de Nederlandse adel. In hetzelfde jaar werd hij door koning Willem II belast met het opperbevel over de vesting Maastricht en de Nederlandse troepen in Limburg.

Joanna Theresia Goubau

1710-1781

VERDIENSTEN

Zakenvrouw en eigenares van het kasteel Cortewalle. Stelde plaatselijke mensen te werk in het huishouden en op het domein.

KORTE BIOGRAFIE

Jonkvrouw Joanna Theresia Goubau, echtgenote van een Engelse zakenman, verdeelde haar tijd tussen Cortewalle en haar huis in Antwerpen. Ze nam tuinlieden en huispersoneel uit Beveren in dienst en was goede klant bij Beverse ambachtslui en handelaars. Ze liet het park van Cortewalle verfraaien. De opbrengst van de moestuin en de boomgaard liet ze in eigen keuken verwerken tot vruchtensappen, confituur, zalfjes en crèmes. De hoofdtuinman verkocht de overtollige opbrengst van de tuin aan de dorpsbewoners. Na de dood van haar man zette J.T. zijn bedrijf verder.

Joannes Cornelius Camerman

1795-1872

VERDIENSTEN

Secretaris en burgemeester van Doel

KORTE BIOGRAFIE

Stamt uit een aanzienlijke familie die een reeks burgemeesters aan Doel leverde. Toen Willem I, koning van Nederland, in de nasleep van de Belgische onafhankelijksstrijd via de Schelde Antwerpen en omgeving aanviel, bleef J. op post als gemeentesecretaris. Door zijn alerte optreden wist J. te verhinderen dat een Nederlandse strijdmacht Doel overmeesterde in de zogenaamde slag om Doel (23 december 1832). Hij verwittigde tijdig een Frans regiment dat de Nederlanders uit Doel verdreef. Zo bleef Doel in handen van de Belgen. Voor zijn moed werd J. in 1833 persoonlijk gedecoreerd door koning Leopold I en werd hij door de Fransen onderscheiden met de titel van ridder in het Legioen van Eer. In 1836 werd hij aangesteld tot burgemeester van Doel, een functie die hij gedurende 36 jaar uitoefende.

Joannes Franciscus Cools

1774-1854

VERDIENSTEN

Pastoor van Beveren en oprichter van het hospitaal

KORTE BIOGRAFIE

Werd geboren in Ninove op 9 november 1787. Hij werd op 19 mei 1828 aangesteld tot pastoor van Beveren en zou er 37 jaar lang in functie blijven (tot 1865) en zijn stempel drukken op de gemeente. J. kwam zelf uit een gegoede familie van kooplieden en nijveraars wat hem een breed sociaal netwerk opleverde om zijn verschillende godsvruchtige projecten te financieren. Naast enkele religieuze projecten (de uitbreiding van de Sint-Martinuskerk) was J. vooral begaan met de zorg voor armen, ouderen en zieken. Zijn meest ambitieuze plan was de oprichting van een hospitaal voor de noodlijdende bevolking in Beveren. J. stak veel persoonlijke middelen in de financiering van het hospitaal, dat in 1842-1844 werd gebouwd en onder het bestuur van de zusters van de Heilige Vincentius a Paulo werd geplaatst.

Kiezenknop

Joos Vijd en Elisabeth Borluut

Ca. 1360/70-1439/1443

VERDIENSTEN

Opdrachtgevers van het Lam Gods (1432) en stichters van een gasthuis te Beveren

KORTE BIOGRAFIE

Het echtpaar Joos Vijd en Elisabeth Borluut staat afgebeeld als opdrachtgevers op het wereldberoemde altaarretabel ‘het Lam Gods’. Het altaarstuk, geschilderd door de gebroeders Hubert en Jan van Eyck, wordt algemeen beschouwd als één van de artistieke topstukken van de Europese schilderkunst . Als zoon van de kastelein en baljuw van Beveren wist Joos Vijd een enorme rijkdom en grondbezit te vergaren in het Land van Beveren. Dit kapitaal investeerde Joos Vijd in de bouw of uitbreiding van het ‘Hof ten Walle’, dat het kinderloze echtpaar naliet aan zijn neef Joos Triest. Joos en Elisabeth stichtten per testament ook een gasthuis in Beveren voor de opvang van arme pelgrims en reizigers. Dit hospitaal groeide  uit tot het Wilhelmietenklooster dat in 1764 door Jozef II werd afgeschaft.

Jos Hendrickx

1906-1971

VERDIENSTEN

Schilder

KORTE BIOGRAFIE

Jos Hendrickx was een christelijk geïnspireerd en sociaal bewogen kunstenaar die een opmerkelijk oeuvre heeft nagelaten. Als tekenaar, aquarellist, graficus en glaskunstenaar is hij zondermeer van Europees niveau. Nog tijdens zijn leven ontving J. verschillende nationale en internationale onderscheidingen, waaronder het erelidmaatschap van de Accademia delli Arti del Disegno di Firenze. Jos Hendrickx liet zich ook vaak inspireren door het (Wase) landschap en heel in het bijzonder het park van Cortewalle. In Cortewalle werd daarom een kunstkamer ingericht met werken van Jos Hendrickx.

Joseph Abbeel

1786-1866

VERDIENSTEN

Soldaat in het leger van Napoleon

KORTE BIOGRAFIE

Als zoon van een brouwer uit Vrasene werd J. in 1806 als conscrit ingelijfd in het leger van Napoleon. J. vocht als karabinier te paard mee in de veldtochten van Napoleon tegen de Oostenrijkers, de Pruisen en de Russen (1807-1809). In 1812 nam J. deel aan de veldtocht van Napoleon naar Rusland. Als één van de weinigen wist hij deze verschrikking te overleven. Hij zag Moskou branden, keerde terug, maar werd krijgsgevangen genomen in de buurt van Hamburg. Pas in 1815 keerde hij definitief terug naar huis. J. schreef zijn militaire avonturen neer in zijn mémoires die sinds 1926 bewaard worden in de Universiteitsbibliotheek van Gent.

Jozef Bal

1856-1921

VERDIENSTEN

Auteur van een beroemd geïllustreerd encyclopedisch woordenboek

KORTE BIOGRAFIE

De in Melsele geboren priester J. schreef gedurende zijn carrière als schoolmeester en pastoor het eerste woordenboek in het Nederlandstalige taalgebied dat zowel taalkundig verklarend als encyclopedisch en geïllustreerd was. Omwille van deze verdiensten is in zijn geboortedorp Melsele een straat naar hem vernoemd.

Jozef Van Hul

1894-1918

VERDIENSTEN

Kunstenaar en frontsoldaat

KORTE BIOGRAFIE

Zag het levenslicht te Melsele op 13 februari 1894 als oudste kind van Carolus Ludovicus Van Hul en Joanna de Coninck. Reeds op jonge leeftijd, vanaf 1909, spoorde hij naar Antwerpen waar hij lessen volgde aan de Academie. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd J. opgeroepen als milicien. J. behoorde tot de kunstenaarskring ‘Kunst aan den Yser’ die onder de bijzondere bescherming stond van Maria Elisa Belpaire. Van Hul sneuvelde tijdens het bevrijdingsoffensief op 29 september 1918 aan de Blankaartsmeer te Diksmuide.

Lisette Bourdhiaudhy

1925-1994

VERDIENSTEN

Eerste voorzitster van de gemeentelijke cultuurraad van Beveren

KORTE BIOGRAFIE

Was een pionier in het lokale culturele veld en ondernam reeds in de jaren zeventig van de twintigste eeuw de eerste stappen richting de oprichting van een culturele adviesraad en een cultureel centrum in Beveren. Onder haar 22-jarige bestuursmandaat (van 1971 tot 1993) werd kasteel Cortewalle van verder verval gered en werd het kasteel langzaamaan uitgebouwd tot een huis voor de cultuurminnende Beverenaar. Per 1 januari 1993 stapte L. op als voorzitster van de gemeentelijke cultuurraad. Nog datzelfde jaar werd zij gelauwerd met de uitreiking van de eerste cultuurboom, een prijs die personen of instellingen huldigt die zich op een uitzonderlijke wijze hebben onderscheiden in het culturele veld.

Peet Oelibrandt

1935-2014

VERDIENSTEN

Wielrenner

KORTE BIOGRAFIE

P., beter bekend als ‘de Peet’, schreef wielergeschiedenis toen hij in 1959 een mythische overwinning behaalde op Rik van Looy (die een thuiswedstrijd reed) in het Belgisch kampioenschap voor beroepsrenners in Herentals. Op slag was P. een volksheld. Na dit sportieve hoogtepunt werd P. in 1960-1962 ook nog drie keer Belgisch kampioen op de piste (in de categorie achtervolging) en won hij ook driemaal de Scheldeprijs. Na zijn wielercarrière baatte P. samen met zijn echtgenote Simonne Café Sportief uit op de Beverse markt.

Petrus Franciscus Vyncke

1857-1935

VERDIENSTEN

Heemkundig schrijver en pastoor van Verrebroek

KORTE BIOGRAFIE

Op 26 maart 1906 werd Vyncke aangesteld als pastoor te Verrebroek. Vrijwel meteen na zijn installatie startte P. met de voorbereidingen en organisatie van de Verheyenfeesten n.a.v. het 300-jarig overlijden van de Verrebroekse dorpsheld. P. was een bezield heemkundige. Als ondervoorzitter van de Oudheidkundige Kring van het Waasland schreef P. standaardwerken over de geschiedenis van de Sint-Laurentiuskerk en de abdij van Sint-Baudelo. Naast heemkundig opzoekingswerk ontplooide P. nog andere initiatieven, zoals de bouw van een kleine kapel aan het klooster van Verrebroek. Pastoor Vyncke zette ook stappen om de kerk van Verrebroek te laten klasseren als beschermd monument. P. stierf in 1935.

Piet Staut

1876-1933

VERDIENSTEN

Kunstschilder en fotograaf

KORTE BIOGRAFIE

Kunstschilder en fotograaf P. bleef zijn leven lang gefascineerd door het eenvoudige boerenleven. Op jonge leeftijd zette P. zijn eerste stappen in de Beverse tekenschool. Later studeerde hij aan de Antwerpse academie. Omwille van zijn bescheiden afkomst werd hij als lesgever geweigerd aan de Beverse academie, wat hem zeer zwaar viel. Zelf van boerenafkomst schilderde P. vooral het bucolische plattelandsleven in de romantische geest van de negentiende eeuw. Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog experimenteerde P. met fotografie. Zijn naam leeft voort in de Piet Stautstraat (zijstraat van de Kruibekesteenweg) en de Koninklijke Piet Stautkring (een kunstvereniging).

Rijkhard van Gerven

DATERING

1902-1985

VERDIENSTEN

Heemkundige

KORTE BIOGRAFIE

R. was schoolmeester in Kallo en medeoprichter van de Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren in 1957. Hij was ook auteur van diverse geschiedkundige werken waaronder een geschiedenis van België uitgegeven als schoolboek in 1938. Zijn levenswerk ‘De Scheldepolders van Linkeroever’ (1977) was richtinggevend voor het historische landschapsonderzoek in onze streek. R. schreef ook de romans ‘Hof ter Viere (1972) en ‘Het bloed van gisteren (1976).

Theo Middelkamp

1914-2005

VERDIENSTEN

Wielrenner

KORTE BIOGRAFIE

Geboren in Nieuw-Namen (bij Kieldrecht) was Middelkamp de eerste Nederlander die in 1936 een etappe won in de Tour de France.  In 1938 won hij opnieuw een etappe maar daarna legde hij zich toe op wielerkoersen in Vlaanderen waar T. meer kon verdienen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verdiende grensbewoner Middelkamp zijn brood als smokkelaar. Hij werd echter betrapt en moest enkele maanden vastzitten.  Na de oorlog ging T. opnieuw aan de slag als profwielrenner. Materiaalpech hield T. in 1946 van de zege in de strijd om de wereldtitel. In 1947 slaagde Middelkamp er uiteindelijk toch in om – wederom als eerste Nederlander – de titel van wereldkampioen te bemachtigen.  Na zijn pensioen in 1951 kocht T. café Middelkamp in Kieldrecht. Hierdoor wordt T. vaak bestempeld als een echte Kieldrechtenaar.

Willem van Doornik

1534-1620

VERDIENSTEN

Pastoor van Haasdonk

KORTE BIOGRAFIE

Werd omtrent 1514 in Haasdonk geboren en stierf in zijn parochie als pastoor op rust op 8 februari 1620. Hij startte zijn geestelijke carrière als koster en werd vanaf 1568 pastoor van zijn geboortedorp Haasdonk. Tijdens de Calvinistische overheersing van het Land van Waas, tussen 1579 en 1584, werd W. uit vrees voor zijn leven gedwongen om ondergedoken te leven. Niettemin bleef W. heimelijk de katholieke sacramenten toedienen aan zijn parochianen en zijn priesteractiviteiten verderzetten. In Haasdonk is er een straat naar hem vernoemd.

Wim van Remortel

1939-2013

VERDIENSTEN

Kunstenaar en graficus, docent in de plastische kunsten

KORTE BIOGRAFIE

Beverenaar W. studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en volgde les bij Jos Hendrickx. In 1996 behaalde W. een doctoraat in de plastische kunsten aan de Universidad de La Laguna op Tenerife, met als centrale onderwerp de techniek van de lithografie en haar ontwikkeling als kunstvorm. In de jaren 1990 experimenteerde Van Remortel met het bewerken van zijn tekeningen met computertechnieken. In zijn laatste levensjaren evolueerde het werk van W. steeds meer in de richting van de abstracte kunst.

 

facebook_page_plugin
Volg ons op Facebook!
Beveren in Beeld

Login enkel voor wie een abonnement heeft op het tijdschrift.

Gelieve uw naam en voornaam in het veld naam in te vullen en uw lidnummer in het veld gebruikersnaam. Het lidnummer vindt u terug op de enveloppe van het tijdschrift.

Bedankt voor uw registratie, de webmaster kijkt deze registratie na en zal deze zo spoedig mogelijk goed- of afkeuren. U zal hiervan een e-mailontvangen.