Nieuwsberichten

Carine Goossens en drie adellijke zussen

Carine Goossens schrijft boek over zusjes GoubauCarine Goossens, bestuurslid van onze heemkundige kring en gemeentelijk archivaris heeft een opmerkelijk boek geschreven over de drie zussen Goubau die 300 jaar geleden in het kasteel Cortewalle woonden. De basis voor dit boek waren de honderden brieven die de zusjes aan elkaar schreven. 

De titel 'Broze levens, krachtige vrouwen' verwijst naar het feit dat de zussen op jonge leeftijd wees werden en dat ze via rechtspraak hun erfenisrechten moesten laten gelden. Hun oom was als voogd aangesteld en voornamelijk uit op het geld van de erfenis. 

Carine nam voor haar boek honderden brieven minutieus door en kreeg hierdoor ook een emotionele band met de zusjes Goubau. 

Het boek telt 210 pagina's en kost €52 en is te bestellen onder ISBN: 978-90-429-3381-1 bij o.a. Peeters Publishers

Richard Willems ontvangt Cultuurboom

Richar Willems ontvangt Cultuurboom 2016 BeverenDe vijftiende Cultuurboom werd zondag 12 februari 2017 uitgereikt aan Richard Willems. Sinds 1993 bestaat de mogelijkheid om jaarlijks een Cultuurboom uit te reiken. Met de overhandiging van deze trofee, een bronzen sculptuur van het logo van de cultuurraad, wil de cultuurraad zijn waardering uitspreken voor verenigingen of personen die een opmerkelijke stempel hebben gedrukt op het culturele leven in Beveren. Richard Willems, o.a. bestuurslid van onze Heemkundige Kring, onderscheidde zich de afgelopen jaren op verschillende culturele domeinen. Hij is actief lid van meerdere culturele verenigingen. Hij licht de Beverse folklore en historiek geregeld toe in voordrachten en als auteur van diverse publicaties. De vele culturele verenigingen konden steeds rekenen op zijn deskundigheid en onbaatzuchtige inzet. De Hertogelijke Heemkundige Kring het Land van Beveren wenst Richard Willems van harte te feliciteren met deze prachtige erkenning voor zijn jarenlange inzet.

 

Foto: Dominique Tielens

Beveren in Beeld