1918-2014

VERDIENSTEN

Heemkundige en ereconservator Cortewalle

KORTE BIOGRAFIE

Heeft zich zijn hele leven lang ingezet voor de bescherming en ontsluiting van kasteel Cortewalle. Via zijn pionierswerk in de scouts Sint-Hiëronymus kwam hij in contact met de laatste gravin van Cortewalle, Josephine Cornet d’Elzius de Peissant. Na de aankoop van het kasteel door de gemeente (1965) coördineerde G. de restauratie van het kasteel Cortewalle. G. stond ook aan de wieg van de Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren. Vanuit Cortewalle ontwikkelde zich een culturele werking die resulteerde in het cultuurcentrum Ter Vesten. G. had ook een zwak voor oude ambachten wat tot uiting kwam in het heemkundige museum en de nieuw geïnitieerde kantschool van Beveren. Voor zijn culturele verdiensten ontving G. in 1994 de Cultuurboom.

Beveren in Beeld