1867-1932

VERDIENSTEN

Weldoener en stichter van het rusthuis Briels te Melsele

KORTE BIOGRAFIE

Stammend uit een rijke bakkersfamilie behoorde F. tot de notabelen van het dorp Melsele. Wanneer de rijke rentenier F. in 1932 overlijdt, laat hij een overgroot deel van zijn nalatenschap aan de C.O.O. van Melsele, de rechtsvoorloper van het huidige OCMW. Met dit legaat (met een geschatte waarde van 1.400.000 Belgische frank aan roerende goederen en 4.351.814 Belgische frank aan onroerende goederen) wordt volgens zijn wens kort voor de Tweede Wereldoorlog een nieuw rusthuis opgericht dat zijn naam zal dragen, rusthuis Briels.