Categorie: Index op artikels
Pagina's: 10
Bibliotheek: Erfgoedhuis Hof ter Welle
Plaats: Leeszaal Hertogelijke Heemkundige Kring het Land van Beveren
Jaar: 2020
Jaargang of catalogusnummer: LXIII - Nr.1

Hits: 238

Samenvatting

Geschreven door

Hoofdstukken:

 • De zusters voor het hospitaal
 • Hospitaal van het Bureau van Weldadigheid
 • Het hospitaal groeit
 • Sint-Annaschool
 • Zondagsschool in Zevergem
 • Heilig Hartschool
 • Sint-Annakliniek
 • Beveren zond haar dochters uit
 • Blijvende getuigen
 • De Algemene Oversten van 1844 tot heden
 • De algemeen directeurs
 • Aalmoezenier

Beeldmateriaal:

 • Het hospitaal omstreeks 1900, voor de bouw van de kapel in 1912. Gemeentearchief Beveren, SC2014/06
 • Jan-Frans Cools, pastoor van Beveren-Waas, bouwheer van het Sint-Annahospitaal in 1843 en stichter van de congregatie van de Zusters van de Heilige Vincentius a Paulo in 1844. Privécollectie
 • De titelpagina van een lofdicht aan zuster Crescentia, een van de zeven zusters van het eerste uur, ter gelegenheid van haar gouden jubileum in 1892. GAB, SC2020/005
 • Het hospitaal van Beveren-Waas in de eerste helft van de twintigste eeuw, met centraal de kenmerkende kapel tussen de twee vleugels van het hoofdgebouw. Privécollectie
 • De Sint-Annaschool in 1913. Privécollectie
 • De voorgevel van de Sint-Annaschool in BeverenWaas in 1923. Privécollectie
 • Plan in blauwdruk voor de vernieuwing van de voorgevel van de Sint-Annaschool. GAB, SC2020/005
 • De eerste operatiezaal in het Sint-Annagesticht. Privécollectie
 • Het Sint-Annaziekenhuis omstreeks 1951. Privécollectie
 • Zuster Amelberga, overste van 1961 tot 1995. GAB, SC2020/005

 


U moet aangemeld zijn als abonnee om een reactie te kunnen schrijven.

Beveren in Beeld