KIEZEN

Anna Francisca Piers

1664-1751

VERDIENSTEN

Geestelijke dochter en oprichtster van het ‘Geestelijk’ Hof ter Welle

KORTE BIOGRAFIE

Piers werd als zesde kind geboren in het welstellende gezin van burgemeester Petrus Franciscus Piers en Anna Maria de Jonghe. Na het overlijden van haar vader koos Anna Francisca Piers voor het leven van een geestelijke dochter en stichtte zij samen met haar zussen een school voor arme weesmeisjes in een pand recht tegenover haar ouderlijk huis (huize Piers) in de Vrasenestraat. In 1723 verhuisde het schooltje naar het kasteel Hof ter Welle dat Anna Francisca Piers kocht met het riante familiefortuin dat haar was nagelaten. In 1727 werd de leefgemeenschap rond Anna Francisca Piers officieel door de bisschop van Gent erkend als ‘Congregatie van Onze Lieve Vrouw Presentatie’. Het werk van Anna Francisca Piers leeft vandaag nog door in het onderwijs (Sint-Maartenscampus) en de sociale zorg voor kinderen en jongadolescenten (dienstencentrum Hof ter Welle).

Celine Van Geertsom

1912-2005

VERDIENSTEN

Vroedvrouw en sociale helpster

KORTE BIOGRAFIE

Hielp als vroedvrouw en sociaal verpleegster niet minder dan 5.381 kinderen ter wereld brengen in Melsele en omstreken. Dit leverde haar de bijnaam ‘Moeder des dorps’ op. Als COO-bestuurslid in Melsele en later OCMW-bestuurslid in Beveren gaf Van Geertsom mee gestalte aan de ouderen- en armenzorg in onze gemeente. Zij stond ontelbare ouderlingen bij in hun laatste levensuren en was als medeoprichtster of bestuurslid betrokken bij verschillende sociaal geïnspireerde organisaties en verenigingen.

Gabriël Willems

1918-2014

VERDIENSTEN

Heemkundige en ereconservator Cortewalle

KORTE BIOGRAFIE

Heeft zich zijn hele leven lang ingezet voor de bescherming en ontsluiting van kasteel Cortewalle. Via zijn pionierswerk in de scouts Sint-Hiëronymus kwam hij in contact met de laatste gravin van Cortewalle, Josephine Cornet d’Elzius de Peissant. Na de aankoop van het kasteel door de gemeente (1965) coördineerde G. de restauratie van het kasteel Cortewalle. G. stond ook aan de wieg van de Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren. Vanuit Cortewalle ontwikkelde zich een culturele werking die resulteerde in het cultuurcentrum Ter Vesten. G. had ook een zwak voor oude ambachten wat tot uiting kwam in het heemkundige museum en de nieuw geïnitieerde kantschool van Beveren. Voor zijn culturele verdiensten ontving G. in 1994 de Cultuurboom.

Georges Staes

1927-2017

VERDIENSTEN

Sociaal geëngageerde kunstenaar

KORTE BIOGRAFIE

Staes volgde de opleiding Sier- en Monumentale Kunsten aan het Nationaal Hoger Instituut in Antwerpen en werd als kunstenaar vooral bekend om zijn typerende glasramen, mozaïeken en bas-reliëfs. G. was docent aan de Academie van Sint-Niklaas. Hij ontwierp ook de eerste Beverse reus, Sefke de Puitenslager. Nadien volgden nog het reuzenpaar Diederik en Aldegonde. G. was een echte volksmens en één van de sterkhouders achter de Puitenslagerfeesten en de Sint-Maartensvieringen. G. liet zich vaak inspireren door het middeleeuwse Reynaertverhaal.

 

Georges Van Bogaert

1905-1971

VERDIENSTEN

Zeer sterk met zijn geboortedorp verbonden onderwijzer.

KORTE BIOGRAFIE

In de volksmond ‘meester Georges’ genoemd was één van de meest sociaal bewogen figuren van Verrebroek. Hij was er onderwijzer vanaf 1939 en schoolhoofd tussen 1947 en 1965. Hij dirigeerde het kerkkoor, was secretaris-penningmeester en hulpdirigent van de fanfare Euterpia, toneelregisseur, decorbouwer en verantwoordelijke voor het vuurwerk tijdens de kermis. In 1948 was G. medesecretaris van het feestcomité tijdens de luisterrijke geboorteherdenking van Philip Verheyen.

Gerard De Paep

1898-1985

VERDIENSTEN

Chirurg en oprichter van materniteit, chirurgie en verpleegsterschool in Sint-Annakliniek

KORTE BIOGRAFIE

Kwam uit een Vlaamsgezind nest. Als één van de eerste studenten in het Waasland schreef G. zich in 1917 in aan de vernederlandste universiteit van Gent. G. beëindigde zijn studie als chirurg aan de ULB in Brussel. In 1925 vestigde de jonge dokter zich in de Sint-Annakliniek in Beveren. In 1932 stichtte G. een eigen verpleegsterschool waar hij ook docent was. In deze pioniersjaren werden ook een nieuwe materniteit en operatiezaal opgestart.  G. was van 1932 tot 1936 gemeenteraadslid van Beveren. Van 1929 tot 1945 was hij provincieraadslid van Oost-Vlaanderen. In 1942 werd G. enkele maanden dienstdoend gouverneur van Oost-Vlaanderen en daarna oorlogsburgemeester van Beveren. Tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog bleef De Paep lid van het VNV dat collaboreerde met de Duitsers. Na de oorlog werd G. opnieuw politiek actief ditmaal voor de Volksunie. Hij overleed in 1985. In zijn geboortedorp Melsele werd een straat naar hem vernoemd.

Herman Cools

1927-2017

VERDIENSTEN

Drukker, dialectoloog, journalist en heemkundig auteur/redacteur

KORTE BIOGRAFIE

Vestigde zich in 1948 als drukker in Beveren, een beroep dat hij bleef uitoefenen tot 1988. Van 1951 tot 1963 was hij hoofdredacteur en uitgever van de krant de Wase Klok en tot 1993 bleef hij correspondent voor Het Vrije Waasland, regio Beveren. Cools was ook meer dan 30 jaar actief als hoofdredacteur van het tijdschrift Het Land van Beveren. In 2000 schreef H. een overzichtswerk over het Beverse dialect dat zeer gesmaakt werd omwille van de combinatie tussen wetenschappelijke aanpak en volkskunde. Zijn levenswerk was een overzicht van de heren van Beveren tot het midden van de zestiende eeuw. Een ander stokpaardje van H. was de Tachtigjarige Oorlog en de rol van Fort Liefkenshoek hierin.

 

Isidoor de Loor, ‘broeder Isidoor’

1881-1916

VERDIENSTEN

Zalig verklaarde lekenbroeder bij de passionisten te Kortrijk

KORTE BIOGRAFIE

De zalig verklaarde broeder Isidoor uit Vrasene trad in 1906 als lekenbroeder in bij de passionisten te Kortrijk en nam de naam Isidoor van de Heilige Jozef aan. Hij dankte zijn faam en naam aan zijn contemplatieve levenswandel waarbij intens gebedsleven, liefdadigheid en eenvoud centraal stonden. Zijn vroege dood droeg bij tot zijn bekendheid. Op 30 september 1984 werd I. zalig verklaard door paus Johannes Paulus II.  Zijn geboortehuis in de wijk Okkevoorde, op de grens tussen Vrasene en Sint-Gillis-Waas, groeide na zijn overlijden uit tot een bedevaartsoord.

Philip Verheyen

1648-1710

VERDIENSTEN

Anatoom en professor in de geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven

KORTE BIOGRAFIE

Werd in 1648 in Verrebroek geboren als landbouwerszoon in het gezin van Thomas Verheyen en Joanna Goemans. Op jonge leeftijd werd zijn uitzonderlijke intelligentie opgemerkt door pastoor Jaspers die hem de beginselen van het schrijven en Latijn bijbracht. In 1662 schreef hij zich in aan het befaamde Drievuldigheidscollege te Leuven. Vijf jaar later werd F. uitgeroepen tot eerste Wase primus. P. was ook even rector van de Universiteit Leuven. P. werd één van de belangrijkste artsen aan het einde van de zeventiende eeuw en evenaarde de roem van zijn voorganger Andreas Vesalius. Zijn werk Corporis Humani Anatomia (1693) bundelde de anatomische kennis van die tijd en was eeuwenlang het handboek bij uitstek voor studenten in binnen- en buitenland.

Zuster Huberta

1912-1995

VERDIENSTEN

Moeder overste van de zusters Onze-Vrouw-Presentatie en auteur van een populair kookboek 

KORTE BIOGRAFIE

Zuster Huberta werd op 22 juni 1912 te Oudegem geboren als Madeleine De Winne. In 1935 trad zij in bij de zusters van OLVP en nam de kloosternaam Huberta aan. Zuster Huberta startte haar loopbaan als lerares huishoudkunde in het Anna Piersinstituut te Beveren. Haar enthousiasme, kunde, kennis en gedrevenheid maakten zuster Huberta bekend bij de Beverse bevolking. Geregeld trok ze erop uit om verenigingen te onthalen op kookdemonstraties. In 1978 werd ze benoemd tot overste en kreeg ze de verantwoordelijkheid over het kindertehuis van het Oud Geestelijk Hof ter Welle.  In 1985, het jaar van haar gouden jubileum als kloosterzuster, werden haar gekende recepten gebundeld in een eigen kookboek. Zuster Huberta overleed in 1995 in het moederklooster van Beveren.

Beveren in Beeld