De Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren vzw – opgericht in 1957 – bestudeert het historisch verleden van de fusiegemeente Beveren, en verzamelt, bewaart en ontsluit het Bevers erfgoed.

Het huidige Beveren valt grotendeels samen met het historische ”Land van Beveren”. Vanaf de 17de eeuw tot het einde van de 18de eeuw was de heer­lijkheid het Land van Beveren bezit van de prinsen van Arenberg. Zijne Doorluchtige Hoogheid Erik, 11de hertog van Arenberg, heeft naar aanleiding van het 35-jarig bestaan onze vereniging in 1992 de toela­ting gegeven voor toevoeging van het epitheton hertogelijke. Het is een verwijzing naar een eeuwenlange historische band, die tot de huidige dag in onze regio vele sporen heeft nagelaten.

In het logo van onze heemkundige kring is het voornaamste element het wapenschild van (de heren van) Beveren : gedwarsbalkt met acht stukken van goud en azuur (= blauw), en met een schuinkruis van keel (= rood) over alles heen. Boven het schild bevindt zich de baronnenkroon van de Oostenrijkse Nederlanden, verwijzend naar het feit dat Beveren tot baronie werd verheven. De torens op de achtergrond geven het profiel weer van het kasteel Singelberg van de heren van Beveren. Dit profiel is ontleend aan de tekening van het kasteel op de sterkwaterplaat van Lucas Vostermans jr. (1624 - ca. 1667). Onderaan het kasteelsilhouet, rechts van het schild, verbeelden vier gegolfde lijnen de wallen van het kasteel. Aan de andere kant van het schild is in de banderol de wapenkreet van de heren van Beveren te zien: "Bevres! Bevres'", zoals die wordt aangehaald in het Wapenboek van Gelre, en in L'Ancien Noblesse de Flandre van Gaillard. Sinds 1958 geeft de heemkundige kring het driemaandelijkse tijdschrift "Het Land van Beveren" uit. Daarnaast worden regelmatig aparte publicaties uitgegeven, bijvoorbeeld over het Land van Beveren en de val van Antwerpen (1584-1585), de slag van Kallo (1638), groot-Beveren in vijf eeuwen cartografie, de Sint-Sebastiaansgilde van Kieldrecht (1699-1899), het ontstaan van parochie en kerk van Prosperpolder, de immigratie van schaapherders in het Waasland (18e-19e eeuw),...

Onze vereniging beheert het Gemeentelijk Heemkundig Museum op de zolder van kasteel Cortewalle, en richt er jaarlijks een thematentoonstelling in. Het museum is gratis toegankelijk, elke zondagnamiddag vanaf Erfgoeddag (half april) t.e.m. eind september, van 14 tot 17 uur.

De bibliotheek van de heemkundige kring is raadpleegbaar na afspraak met de bibliothecaris.

Onze vereniging organiseert daarnaast ook uitstappen en lezingen, en participeert aan Erfgoeddag en Open Monumentendag. Blijf op de hoogte en bezorg ons uw e-mailadres.

De Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren vzw is laureaat van de“Cultuurboom 2007”, uitgereikt door de Gemeentelijke Cultuurraad.

Beveren in Beeld