Prentkaart met zicht op de voorgevel van het gesticht O.L.Vr Presentatie, beroepsschool - vakschool - huishoudschool. (Ern. Thill. Brussel - Nels)

Oorsprong prentkaart: Raymond De Groodt geschonken door de Heemkundige Kring van Zwijndrecht en Burcht.

Beveren in Beeld