Foto van de hofstede van Frans Van Bogaert gelegen in de Smesstraat te Beveren, de foto dateert van 1946.

Het gebouw werd zeker in "Bouwen door de eeuwen heen" opgenomen en ook in "Vrasene int lant van waes" werd de deurlijst afgebeeld (p. 168, afb. 6).Uit de tekst leiden we af dat het huis, met toen huisnummer 16-18, gedateerd was op de golvende tussendorpel: 1777.

Oorsprong foto: Raymond De Groodt geschonken door de Heemkundige Kring van Zwijndrecht en Burcht.

Beveren in Beeld