1905-1971

VERDIENSTEN

Zeer sterk met zijn geboortedorp verbonden onderwijzer.

KORTE BIOGRAFIE

In de volksmond ‘meester Georges’ genoemd was één van de meest sociaal bewogen figuren van Verrebroek. Hij was er onderwijzer vanaf 1939 en schoolhoofd tussen 1947 en 1965. Hij dirigeerde het kerkkoor, was secretaris-penningmeester en hulpdirigent van de fanfare Euterpia, toneelregisseur, decorbouwer en verantwoordelijke voor het vuurwerk tijdens de kermis. In 1948 was G. medesecretaris van het feestcomité tijdens de luisterrijke geboorteherdenking van Philip Verheyen.