1927-2017

VERDIENSTEN

Drukker, dialectoloog, journalist en heemkundig auteur/redacteur

KORTE BIOGRAFIE

Vestigde zich in 1948 als drukker in Beveren, een beroep dat hij bleef uitoefenen tot 1988. Van 1951 tot 1963 was hij hoofdredacteur en uitgever van de krant de Wase Klok en tot 1993 bleef hij correspondent voor Het Vrije Waasland, regio Beveren. Cools was ook meer dan 30 jaar actief als hoofdredacteur van het tijdschrift Het Land van Beveren. In 2000 schreef H. een overzichtswerk over het Beverse dialect dat zeer gesmaakt werd omwille van de combinatie tussen wetenschappelijke aanpak en volkskunde. Zijn levenswerk was een overzicht van de heren van Beveren tot het midden van de zestiende eeuw. Een ander stokpaardje van H. was de Tachtigjarige Oorlog en de rol van Fort Liefkenshoek hierin.

 

Beveren in Beeld