Hits: 3527

Samenvatting

Geschreven door

Het boek “Doel, polderdorp & omgeving”
In het aanbevelenswaardige boek “Doel, polderdorp & omgeving” wordt de rijke geschiedenis van Doel en de omringende polders geschetst, van de 13de eeuw tot vandaag, met aandacht voor zowel de geografsche, sociale, culturele en historische aspecten. Maar er wordt ook dieper ingegaan op de problematiek van het hedendaagse Doel. Aan het boek werkten Carine Goossens (gemeentearchivaris van Beveren, en bestuurslid van onze heemkundige kring), natuur- en landschapsfotograaf Ludo Goossens, Edmond Reyn (auteur van o.a. Rijk polderland verdwenen onder baggerzand), Tim Soens (professor aan de Universiteit Antwerpen), en ons bestuurslid Richard Weemaes mee.
In zijn inleiding is Fernand Huts, voorzitter van de Katoen Natie, hard voor de politiek én voor het Antwerpse havenbestuur dat volgens hem de bal volledig heeft misgeslagen door te blijven aandringen op een havenuitbreiding op de Linkerscheldeoever die niet nodig is. Hij noemt de Antwerpse haven de “morele verliezer” van het verhaal. De échte verliezers zijn natuurlijk de bewoners van de dorpen en de Wase boeren.
“Toch komt elke dag de prangende vraag van de overlast op de Waas-landse wegen en de niet meer bestaande mobiliteit bovendrijven. De toegevoegde waarde van het lossen en laden van de containers is heel beperkt en moet worden afgewogen tegen de economische kost van de files en de belasting van het zware verkeer op het wegennet. Ook het Waasland bevindt zich dus langs de verliezende kant: het ziet zich geconfronteerd met veel lasten, heel weinig baten, een vernielde polderstreek, en een prangend, snel groeiend en niet op te lossen verkeersprobleem. De Wase boeren zijn hun land en hun erven kwijt. Hun organisaties hebben zich vanaf het begin neergelegd bij het oprukkende economisch geweld van de Antwerpse havenbestuurders. De boerenorganisaties hebben geen politiek weerwerk geboden, maar gelobbyd om een zo groot mogelijke vergoeding te krijgen voor de onteigening en stopzetting van hun landbouwbedrijvigheden. […] Het eindresultaat is dat de agrarische gemeenschap in de Wase polders volledig verdwijnt.”

Fernand Huts ziet slechts één grote winnaar bij de doodsstrijd van het Scheldedorp en de aanpalende gehuchten en polders: “De grote winnaar van deze titanenkrachtmeting tussen de grote maatschappelijke stromingen is zonder enige twijfel de groene beweging. Een heel groot gebied van de onteigende poldergronden worden omgetoverd tot natuurgebied”. En hij sluit vervolgens zijn voorwoord af met: “Dit boek brengt het verhaal van de Wase polders, het kleine dorp Doel, enkele gehuchten, agrarische gemeenschappen en de grote krachtmeting tussen de tektonische platen van de macht. Doel had de pech om in het epicentrum te liggen waar de tektonische platen tegen elkaar opboksten met een verwoestende uitwerking. Lees dit mooie kunstboek en pleng een traan.”

Het boek start met het hoofdstuk “Doel en zijn omgeving” (p. 13-40), waarin Richard Willems Doel en de omliggende gehuchten en polderdorpen voorstelt. In het hoofdstuk “Als een feniks uit het water” (p. 57-139) wordt de geschiedenis van Doel en omgeving, van de Middeleeuwen tot de Eerste Wereldoorlog uitvoerig beschreven door Carine Goossen en Tim Soens. In het derde hoofdstuk “Bedreigd dorp” (p. 155-213) brengt Edmond Reyn de actuele strijd om het voortbestaan van Doel. In het afsluitende hoofdstuk “Een onzeker lot” (p. 231-269) laat Richard Willems tenslotte diverse Doelenaars aan het woord, zoals land-bouwer Guido Van Mieghem, voormalig veldwachter Maurice Vergauwen of oud-gemeentesecretaris Georges Van de Vyver. Denis Malcorps sluit het boek alsnog hoopvol af:
“Ik ben als bewoner vanzelfsprekend bevooroordeeld, maar ik beschik over voldoende economische feiten die mijn bevindingen staven. De haven kan groeien binnen haar huidige grenzen. Volgens mij staat alleen het Antwerps Havenbedrif een mooie toekomst voor Doel in de weg. De koers die zij bepalen, is doorslaggevend. Of Doel zal blijven bestaan, kan niemand met zekerheid zeggen. Er zijn in het leven weinig zekerheden, maar zeg nooit nooit. Niemand had ooit gedacht dat we zover zouden komen. Wie weet welke mooie dingen er nog kunnen gebeuren? We moeten altijd hoopvol blijven.”

Deze hoofdstukken worden onderbroken door mooie fotoalbums rond “De natuur rond Doel en omgeving” (p. 42-55), “Graffiti, kunst of vandalisme” (p. 140-153), en “Wildlife rond Doel en omgeving” (p. 214-229) van de hand van Ludo Goossens.
Het verzorgde en boeiende lees- en kijkboek “Doel, polderdorp & omgeving”, rijkelijk geïllustreerd met historische kaarten, foto’s en lucht-beelden, is uitgegeven door Lannoo, telt 271 pagina’s, kost 45 euro en is verkrijgbaar bij de boekhandel (ISBN 978-94-014-1455-5).

Datum toegevoegd:

U moet aangemeld zijn als abonnee om een reactie te kunnen schrijven.

Beveren in Beeld